Trygghet, hänsyn och omtanke

Trygghet, hänsyn och omtanke, ett boende genomsyrat av detta förutsätter gemensamt ansvar mellan hyresgäster samt mellan hyresgäst och hyresvärd.

Nedan kommer lite information om vad som kan vara bra att tänka på för Er egen trygghet och trevnad, vi ser det alla som en självklarhet och rättighet men ansvaret för att uppfylla detta är delat.

 • Er hyresvärd ser till att lås och lampor fungerar, såväl utomhus som i de gemensamma utrymmena.
 • Du som hyresgäst måste följa de regler som gäller för säkerhet och i övrigt vara allmänt aktsam om bostaden.

Hemförsäkring

Eftersom din hyresvärd endast täcker skador på själva byggnaden är det ett krav att du som hyresgäst tecknar erfoderlig hemförsäkring inkl ansvarsdelen. Om olyckan skulle vara framme täcker en hemförsäkring delar av kostnaden och är ett bra skydd för skador på dig, ditt hem och din egendom.

Brandsäkerhet

De vanligaste anledningarna till brand är elektriska fel, brand vid matlagning samt levande ljus. Råd på vad du bör göra om branden är ett faktum samt hur du effektivast förebygger brand följer nedan.

Om olyckan är framme:

 • Släck med vatten eller brandsläckare.

Råd för att undvika brand:

 • Lämna aldrig levande ljus obevakade.
 • Använd ljusstakar i obrännbart material.
 • Placera ljusstakar på säkert avstånd ifrån brännbart material.
 • Ha gärna vatten till hands, tex i en sprayflaska, när du har levande ljus tända för snabb släckning innan elden har fått fäste.

Elapparater

Här kommer tips och råd kring hantering av hemmets elapparater för att undvika skador och olyckor. Ta för vana att alltid kontrollera hemmet innan du åker hemifrån, speciellt när du ska resa bort en längre tid.

 • Dra alltid ur kontakten direkt efter att du använd hushållsapparater såsom strykjärn, kaffekokare eller brödrost.
 • Stäng alltid av tv:n med strömbrytaren – inte bara med fjärrkontrollen.
 • Ställ aldrig levande ljus, blommor eller liknande på tv, stereo eller video. Elektriska apparater tenderar att bli varma när de används.
 • Låt inte tvätt- eller diskmaskin vara igång när du går och lägger dig eller går hemifrån.

Om olyckan är framme:

 • Dra ur kontakten eller stäng av apparaten med strömbrytaren.
 • Släck med vatten eller brandsläckare.

Viktigt att tänka på vid matlagning

 • Ha alltid ett lock nära till hands för att kväva elden när du steker, friterar eller gör fondue.
 • Rengör alltid filtret till köksfläkten.

Om olyckan skulle vara framme:

 • Kväv elden med ett lock och använd aldrig vatten på brinnande fett eller olja.
 • Stäng av fläkten.

Elinstallationer

Du ska alltid anlita behörig elektriker för dina elinstallationer. Försäkringsbolag betalar nämligen inte ut ersättning om det börjar att brinna på grund av felaktig elinstallation av ej behörig elektriker.
Glödlampor och lysrör i fasta installationer åligger hyresgästen att byta på egen bekostnad.

Trapphus och entré

Vid olyckor eller om någon blir sjuk är det viktigt att ambulans- eller utryckningspersonal lätt kan komma fram. Det är i lag förbjudet att ställa barnvagnar, rulltrappor osv i trapphus.

Genom att hjälpas åt med detta underlättar vi inte bara för utryckningspersonal utan skapar även en mer trivsam miljö att vistas i.

Lugn och ro

Att känna lugn och ro anser vi som hyresvärd är en förutsättning för att du skall trivas hos oss. Men tänk på att vi alla är olika och visa hänsyn inför andras levnadsmönster och dagsrytmer. En del är morgonmänniskor, en del är nattmänniskor, oavsett vilket är det viktigt att respektera och visa hänsyn till varandra, både inom de egna väggarna såväl som i de gemensamma utrymmena.

Självklart är det inte meningen att du och din familj skall känna Er hämmade i Ert boende och levnadssätt på grund av hänsyn till andra oliksinnade men på natten bör man ta extra hänsyn och försöka vara lite tystare.

Förvarna grannarna

Om du har för avsikt att bjuda in till fest eller om du skall borra för att sätta upp en tavla eller liknande på sen eftermiddag/kväll bör du förvarna grannarna.

Besökande, nära och kära

Du har ansvar för dina gäster, både i lägenheten och utanför i trapphus, uteplats m.m.

Störningsjour

Om du upplever att någon stör så ska du ringa vår störningsjour. Du ringer in anonymt så tveka inte då det värsta som kan hända i huset/trappuppgången är att en person förstör för övriga boende.

Vi anlitar Securitas som vaktbolag, de sköter låsbevakning, rondering och störningsjour.

Balkong och uteplats

Det är alltid trevligt med balkong eller uteplats, men tänk på att även här ta hänsyn till dina grannar.

Balkongen fungerar för de flesta som ett extra rum för avkoppling på sommaren och många är dom som vackert smyckar ut sina balkonger för ökad trivsel. Tänk på att blomlådor skall monteras på balkongräckets insida av säkerhetsskäl och att du vattnar dina blomster så att det inte hamnar vatten på grannens balkong.

Att tänka på:

 • Använd inte balkongen för att piska eller skaka mattor.
 • Det är enligt lag tillåtet att grilla på balkongen under förutsättning att du använder elgrill. Tänk på att du själv är ansvarig om något skulle hända och var aktsam. Kontrollera så att du har ansvarsdel på din hemförsäkring om olyckan skulle vara framme.
 • Tänk på att röklukt från grillning och rökning tar sin in till andras lägenheter via de friskluftsintag som finns, visa hänsyn och påverka inte övriga hyresgäster med röklukt.

Gemensamma utrymmen

Beträffande gemensamma utrymmen är det viktigt att samtliga hjälps åt och följer de regler som finns och visar hänsyn.

 • Rökförbud gäller i samtliga gemensamhetsutrymmen såsom hiss, trapphus, tvättstuga, vind, källare, cykelrum, samlingslokaler osv.
 • Källsortera dina hushållssopor, paketera dom väl och släng avfallet i anvisat kärl.
 • För att underlätta städning, utrymning, sjuktransporter m.m får inte cyklar eller barnvagnar under några som helst omständigheter blockera trapphuset. Använd anvisat utrymme om sådant finns.

Tvättstugan

Alla behöver vi tvätta ibland och därför är tvättstugan ett av bostadsområdets viktigaste lokaler. Se till att hålla rent och snyggt i tvättstugan och lämna den i det skick du själv önskar finna den.

 • Följ de skötselanvisningar som finns på och för respektive maskin.
 • Använd alltid tvättpåse för att undvika att BH-byglar lossnar och fastnar i tvättmaskinen. Detta är den enkilt vanligaste anledningen till funktionsfel på tvättmaskinerna i hyreshus.
 • Torka rent golv, maskiner och bänkar när du tvättat klart.

Vid fel på tvättmaskin, torktumlare eller annan utrustningen ber vi dig göra en felanmälan.

Vänligen respektera tider som är bokade av andra och tvätta inte före eller efter anvisade bokningsbara tider.

Husdjur – en kär familjemedlem

Ett husdjur är ett trevligt sällskap och oftast ett kär del av familjen. Men tänk på att ditt husdjur är ditt ansvar och visa respekt och hänsyn emot dem som är allergiska eller rädda för dem.

 • Släpp inte ut ditt husdjur utan tillsyn, dels för dess egen säkerhet men också av respekt och hänsyn för andra.
 • Håll alltid hundar kopplade inom bostadsområdet.
 • Tillse att din hund eller katt inte förorenar på området, framförallt inte i närheten av lekplatser.