Maskinentreprenad


Väl servade maskiner och kompetenta förare ger väl utförda jobb.

Att alltid utföra ett bra jobb utan att tumma på säkerheten är en självklarhet hos oss och det är våra kunders önskemål som står i centrum. Vi har en ansvarsförsäkring på företaget som täcker eventuellt uppkomna skador på gods eller byggnader för dig som beställare.

Du kan känna dig trygg med en maskin från oss och du vet att du får något som fungerar. Vi besitter all kunskap om användningsområden och lämpliga tillvägagångssätt.

Kontakt: Daniel Linné, 070-341 22 29, daniel.linne@linnes.se