Referenser

Nedan följer ett urval av jobb som vi har utfört

2018

Byte lägenhetsdörrar

Påbörjat byte av lägenhetsdörrar i området ”Stenbacken”.

Utbyggnad av kontor, MIO

På bef möbelvaruhus har utökning av kontor gjorts på bef tak. Omfattande förstärkningsarbeten i butik. Nytt bjälklag av CLT (korslimmat trä) upplagt på bärlinor av stål. En totalentreprenad från idé till färdigt resultat.

Ombyggnad av lokal till lättakut, Legevisitten

Lokalanpassning för ny lättakut i fastigheten Mars 15

Nybyggnation av villa

Villa i modern stil färdigställd i slutet av Februari.  Stomme i lösvirke med takstolar av limträ. Garaget utfördes av CLT-trä med utanpåliggande isolering typ Rockwool RedAir Batts.

2017

Brf Pumpen, fasadrenovering.

Arbetet avsåg en fasadrenovering motsvarande den vi gjort på grannfastigheten Stenbiten 5. Murverket var här en trygg samarbetspartner.

MIO, ombyggnad och tillbyggnad.

Vi fick återigen förtroendet att bygga om befintlig entré på MIO i Kristinehamn. Befintlig lastkaj byggdes också om och en lagerentré har nyproducerats.

Linelia Fastighetsförvaltning KB, fönsterbyte.

Byte samtliga fönster på fastigheten Neptunus 8. Linnés i Kristinehamn tillhandahöll här även teleskoplastare med personalkorg för ett säkert och effektivt arbete på höjd. Deje husplåt fick förtroendet att utföra kompletterande plåtarbete.

2016

Dan Linné Fastigheter, fönsterbyte.

Etapp 2 av fönsterbyte på totalt 65 lägenheter på fastigheten Bagaren 9.

Brf Solskenet, balkonger.

Renovering av befintliga balkonger.

Fastighets AB Vintergatan, ombyggnad lokal.

Anpassning av lokal till ny verksamhet i Folktandvårdens gamla lokaler. Ny hyresgäst är distriktsläkarna inom Kristinehamns Kommun. Arbetet omfattade ny sanering från gammal verksamhet samt nya ytskikt och lite ny rumsindelning.

Fastighets AB Vintergatan, ombyggnad nyetablering H&M.

Stort projekt där hela undervåningen om 2500 kvm skalats helt ren för att sedan byggas helt enligt H&M:s concept. All Ventilation, VS och el revs och drogs ny. Stort projekt med tuff tidsplan inför H&M:s öppnande på hösten 2016.

Dan Linné Fastigheter, ombyggnad lokal.

Anpassning av lokal i Pegasus 3 för Info Center åt Kristinehamns Kommun. Ombyggnationen och anpassningen avsåg ny rumsindelning, nya ytskikt samt för verksamheten anpassad ventilationsutrustning.

2015

Privatpersoner, omläggning tak.

Här hjälpte vi 2 st privatpersoner med renovering av deras tak på villor.

Kristinehamnsbostäder, takomläggning om 3000 kvm.

Vi fick återigen förtroende att byte ett antal tak åt Kristinehamnsbostäder, denna gången på fastigheten Blixten.

Dan Linné Fastigheter, fönsterbyte.

Etapp 1 av fönsterbyte på totalt 65 lägenheter på fastigheten Bagaren 9. Stor hjälp av våra teleskoplastare i detta projekt. För kompletterande plåtarbeten anlitades Deje husplåt.

Privatperson, tillbyggnad.

Projektet innefattade en omfattande tillbyggnad på befintlig villa.

Elektra i Kristinehamn AB, garage.

I detta projekt omfattades vårt arbete grundläggning för garage i moduler.

2014

Kristinehamnsbostäder, takomläggning om 3000 kvm.

Efter vunnen upphandlingen lade vi om flera tak om sammanlagt 3000 kvm på fastigheten Fjädermolnet åt Kristinehamnsbostäder.

HSB, lokalanpassningar.

För försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen anpassades lokalerna för ny verksamhet.

Dan Linné Fastigheter, renovering av fastigheten Stenbiten 5.

Arbetet avsåg fasadrenovering, fönsterbyte samt inglasning av balkonger. Viktig underentreprenör i projektet var Murverket.

If Skadeförsäkring, uppbyggnad after brand.

På uppdrag av IF Skadeförsäkring fick vi uppdraget att uppföra ytterligare en villa efter brand.

Fastighets AB Vintergatan, lokalanpassning för nyetablering.

Med nyetablering av Fitness 24 Seven anpassades lokalerna Mars 15 till den nya verksamheten.

HSB, lokalanpassning.

Lokalanpassningar för befintlig verksamhet i HSB:s lokaler i fastigheten Katten 2.

2011

Kristinehamnsbostäder,  ombyggnad av storkök.

På vårkanten 2011 fick Linnés Bygg Totalentreprenaden för rubricerat objekt. Totalentreprenaden innebar att bygga om befintliga kök i fastigheten Uranus 19 till ett nytt storkök. Entreprenaden innehöll ett viktigt inflyttningsdatum som inte kunde senareläggas. Utöver detta så inföll semesterperiod samt projekteringstid för ventilation, VS och EL. Trots stor arbetsmängd lyckades vi tillsammans med byggherren Kristinehamnsbostäder och våra underentreprenörer ro projektet iland. Ett lyckat projekt!

Expert, ny lokal.

Våren 2011 skulle Expert byta lokal. Den nya lokalen är inrymd i affärshuset Merkurius och är på ca 750 kvm. Nya väggar för lager monterades samt att lokalskiljande vägg mot gallerian skulle flyttas.

2010

Systembolaget, tillbyggnad.

Under oktober 2010 påbörjades tillbyggnaden på Systembolagets tak. I samband med Systembolagets utökning av butiksyta behövdes nya personalytor. Dessa kom att placeras på taket. Linnés i Kristinehamn AB utförde projektering med underlag från Systembolaget och Fastighetsägaren. Plan 2 och plan 1 binds samman med 1 trappa och 1 st hiss. Då ombyggnation av butiken skulle ske på plan 1 var det viktigt att få en inflytt av personalen på plan 2 senast slutet av Januari. Projektet roddes iland tack vare att byggnation och projektering kunde ske samtidigt.

Fakta:

  • Byggnadsyta ca 120 kvm.
  • Stomme av Limträ och yttervägg av träregel.
  • Väggbeklädnad: träpanel.
  • Isolering tak: 170+170 Mineralull.
  • Isolering vägg; 145+70 Mineralull.
  • Isolering bjälklag: 315 lösull mellan limträbalk.

IF Skadeförsäkring, uppbyggnad efter brand.

Linnés Bygg vann If:s förfrågan på uppbyggnad av 1-plansvilla på fastigheten Krontorp 1:5. Byggnaden färdig för inflytt under hösten 2010. Byggnaden är belägen i området Sjöhammar, Krontorps Gård ca 1,5 mil söder om Kristinehamn. Traditionell villa med faluröd panel. Ryggåstak i halva huset. Nockbalk och takåsar av limträ. Golvvärme i platta. FTX aggregat ombesörjer god luftkvalité.

2009

Kronoparkens Vårdcentral, tillbyggnad.

I slutet av december 2008 vann Linnés i Kristinehamn AB Landstingets upphandling gällande tillbyggnaden av Kronoparkens Vårdcentral, Tandhygienistutbildningen. Den 6 Januari 2009 skrevs avtal och projekteringen kunde börja. Resultatet blev en tillbyggnad på ca 220 kvm byggde helt efter Landstingets standardprogram. Entreprenadformen var en ”styrd” totalentreprenad. Här kom vi i kontakt med LIV:s Projektnavet (förvaltningsprogram) och SundaHus Miljödata. Ännu ett snabbt jobbat projekt med ett bra slutresultat.