Uthyrningspolicy

Kravet för att få en bostad hos Dan Linné, Dan Linné Fastighets AB, Fastighets AB Vintergatan samt Linelia Förvaltning KB är att du inte har några betalningsanmärkningar och att du har goda referenser från tidigare hyresvärd.

I samband med intresseanmälan kommer vi att ta en kreditupplysning på samtliga sökande. Finns det betalningsanmärkningar eller om betalningsförmågan anses otillräcklig för att betala hyran kommer vi att göra avslag på din ansökan.

Om du är studerande vill vi ha en kopia på antagningsbeskedet ifrån högskola eller universitet.

Sökanden/medsökanden ska ha fyllt 18 år.

Som hyresvärd till ovanstående bolag eftersträvar vi en blandad hyresgästsammansättning, det vill säga både äldre och yngre, studerande, arbetande, barnfamiljer och pensionärer. Detta innebär att vi förbehåller oss rätten att fritt välja bland våra sökande till lediga lägenheter.

Vårt mål är att förvalta fastigheter långsiktigt och att våra hyresgäster skall ha ett trivsamt boende varför vi är måna om att hitta rätt lägenhet i förhållande till rådande familjesituation och antal personer i hushållet. Med hänsyn till detta förbehåller vi oss rätten att hyra ut våra lägenheter till de vi anser lämpliga avseende lägenhetens beskaffenheter, storlek och läge.

Vi förutsätter att ni som blivande hyresgäst läser igenom och tillser att ni förstår innebörden av kontraktets innehåll då detta reglerar rättigheter och skyldigheter som hyresgäster har enligt hyreslagen.

Vi eftersträvar att utföra samtliga lägenhetsvisningar med utgångspunkt ifrån vårt kontor på Havgatan 4.