Frågor & svar

In-/utflyttning

Klicka här för information om detta.

Nycklar

I samband med inflyttning kommer du att kvittera ut nycklar till din lägenhet. Dina nycklar är personliga värdeföremål som inte får komma i orätta händer. Skulle du som hyresgäst tappa bort en nyckel eller att en nyckel går sönder är det viktigt att du kontaktar oss så att vi kan vidta nödvändiga åtgärder.

Vid utflytt ska du återlämna samtliga nycklar som du har kvitterat ut.

Nyckelutlämning

Nycklarna kvitteras ut på vårt kontor på Havgatan 4 i Kristinehamn.

Vid utlämningen ska ni ha med er ert påskriva hyreskontrakt samt en giltig legitimation.

Observera också att om inflyttningsdatumet infaller under en lördag, söndag eller annan allmän helgdag är nästkommande vardag inflyttningsdag. Du har rätt att tillträda bostaden from kl. 12.00 på inflyttningsdagen.

Vad gör jag om jag tappat bort mina nycklar?

För att få hjälp med låsöppning ring vårt telefonnr: 0550-41 06 60 dygnet runt, efter stängning blir du då kopplad till jouren som kan hjälpa dig kvällar och helger. Du måste kunna uppvisa legitimation och det kostar 500 kr under ordinarie arbetstid, 625 kr övrig tid veckodagar samt 750 kr under helgdag.

Vidare måste vi sedan beställa ny cylinder och nycklar till lägenheten och detta görs via oss på Linnés i Kristinehamn AB. En kostnad för ny cylinder och nya nycklar kommer debiteras dig om 1800 kr.

Vad finns det för parkeringsmöjligheter?

Beroende på vilken fastighet du bor i finns det olika möjligheter till parkering. Gällande samtliga centrala fastigheter finns alltid möjligheten att hyra parkering antingen i Lyrans eller Vintergatans parkeringsgarage. Då Q-park sköter driften kring dessa P-platser är det med dem du tecknar avtal om parkering, vi bistår sedan med inloggningskort till garagen mot uppvisande av avtal mellan dig och Q-park.
Q-park når man enkelt på telefon 0771-96 90 00

Gällande området kring Stenbacken med fastigheterna Antilopen och Lejonet ingår parkering i hyran med möjlighet att parkera på platser ej markerade som besökande eller som har tillhörande motorvärmare.

Gästparkeringarna är endast till för besökande!

Vilka olika sätt kan jag betala hyran på?

Du kan betala via plusgiro, bankgiro, privatgiro eller över disk på ditt lokala bankkontor. Betalar du till plus -eller bankgiro på internet så är det viktigt att OCR-numret är korrekt.

Sophantering

I miljö och avfallshantering tillämpar vi Kristinehamns Kommuns regler gällande källsortering.

Det är förbjudet och straffbart att kasta sopor, grovsopor m.m annat än på avsedd plats.

Vi är som fastighetsägare skyldiga att tillhandahålla kärl och möjligheten för dig att bli av med dina hushållssopor. Övriga avfall som kartong, glas, tidningar, plastförpackningar osv lägges i för ändamålet avsedda kärl på Kommunens sopstationer eller i förekommande fall i märkta kärl i fastighetens soprum.

Grovsopor såsom möbler, kläder, elektronik, hushållsartiklar, cyklar etc transporterar ni som hyresgäst till kommunens soptipp Strandmossen utan avgift.

Tänk också på att det finns olika föreningar för vilka dina gåvor är välkomna för deras loppis-verksamhet. De kommer och hämtar dina saker utan avgift så kontakta dessa föreningar så gör du samtidigt en god gärning för de olika föreningarnas respektive verksamheter.

Hur gör jag en felanmälan?

På vardagar mellan kl 09:30 och 11:00 finns vi tillgängliga på telefon att ta förfrågan på vad du vill ha hjälp med.

Avseende fel på övriga tider ser vi gärna att ni fyller i vårt formulär som ni finner här.

Vid akuta fall finns vi efter arbetstid tillgängliga på 0550-41 06 60 dygnet runt.

Hur gör jag en felanmälan som rör min TV, bredband eller telefon?

Har du problem med mottagning, sändning, uppkoppling m.m. hänvisar vi dig till din leverantör.

Samtliga av våra fastigheter är Com Hem-hus och telefonnummer dit är 0771-55 00 00.

Hur gör jag vid uppsägning?

Uppsägning av lägenheten, garaget, p-platsen eller motorvärmaren måste göras skriftligen och vara oss tillhanda innan den sista innevarande månad.

Vad gör jag om jag blir störd av min granne?

Vissa störningar är oundvikliga i flerbostadshus. Det bästa är alltid att prata med grannen för att finna en lösning. Men om inte detta är möjligt ber vi dig kontakta Securitas på vår störningsjour med nummer 0771-50 60 91, du når dem dygnet runt. Uppge ditt namn, adress, telefonnummer, vad som händer och vem som stör dig. Du är naturligtvis skyddad med sekretess, vi uppger aldrig uppgiftslämnaren.